Podzimní sleva!

Nechte si spočítat nezávaznou kalkulaci na 603 83 77 76 nebo velebny.j@seznam.cz

Pletivo

Technologický postup montáže pletiva

Bod 1. Naplánujeme rozmístnění pletiva

Na začátek třeba zaměřit hranice pozemku a sklon terénu. Podle těchto údajů zjistíme počet potřebných sloupků a množstvi materiálu. Na pozemku je potřeba vytyčit pozice styčných sloupků (průběžné, rohové koncové). Styčné sloupky slouží k montáži rozpěr. Rozpěry je třeba betonovat v maximální vzdálenosti 25 - 30 m. Vzdálenost sloupků oplocení je standartně 3000 mm.

Bod 2. Přípravíme terén

Je třeba vyvrtat do země díry o průměru 250 – 300 mm, hloubky 600 – 800 mm do kterých se betonují sloupky oplocení. Pro vzpěry je třeba vyvrtat otovry o rozměrech 300x400x300 mm (šxdxh).

Bod 3. Zabetonujeme sloupky a vzpěry

Standartně se pro betonování vzpěr a sloupků používá betonová směs B15 nebo B 20 konsistence S1 s kamennou drtí, zrno max. 16 mm. Začneme betonováním styčných sloupků, dále betonujeme vzpěry styčných sloupků. Svislou polohu betonáže sloupků kontrolujeme vodováhou. Styčné sloupky jsou 200 až 300 mm od vrchního konce sloupku zajištěny zabetonovanou vzpěrou. Vzpěry jsou zafixovány ve směru oplocení. Zednickou šňůrou stanovíme při betonáži sloupků výšku a linii oplocení.

Bod 4. Namontujeme napínací drát

Na styčných sloupcích oplocení naznačíme pozici napínacího drátu. Při výške oplocení 1000 a 1250 mm je třeba použít horní i spodní řadu napínacího drátu. Při výške oplocení 1500 a 2000 mm použijeme tři řady napínacího drátu - horní, prostřední a spodní. Napínací drát montujeme pomocí spon a vypínáme pomocí napínacích strojků, které jsou umístněny asi 200 mm od sloupku oplocení. Horní napínací drát - 50 mm od horního konce sloupku, spodní drát 50 mm nad úrovní terénu. Prostřední drát v polovině mezi horním s spodním napínacím drátem. Na každém napínacím drátu umístníme napínací strojek.

Bod 5. Aplikujeme pletivo

Opatrně rozpleteme pletivo a postavíme ho na začátek plotu. Pletivo můžeme buď vyvázat kolem slopuku nebo zasponkujeme pomocí spon. Pletivo pověsíme na horní napínací drát a zasponkujeme pomocí spon. Dále sponkujeme k spodnímu napínacímu drátu a nakonec k střednímu. Postupně pletivo napínáme ve směru montáže. Když oplocujeme úsek delší než 25 m, pletivo se z konce jedné role zaplétá do role další. Na závěr se pletivo pomocí spon připevní na každém sloupku mezi napínacími dráty.


Vytisknout stránku Vytisknout stránku

 
Kvalitní český výrobek
ORIENTAČNÍ CENOVÁ KALKULACE
Délka plotu: m
Výška plotu:
Vzor plotu:
Sloupky:
Barva plotu:
KONTAKTUJTE NÁSText:
Jméno:
E-mail:
Telefon:
2 + 2 =

E-mail: velebny.j@seznam.cz, tel: 603 83 77 76