Montáž betonového plotu | Beves
Montáž betonového plotu

Montáž betonového plotu

Charakteristika a popis betonového plotu

Betonové ploty jsou vyráběné vybrolitou technologii s přidáním průmyslové armatury a použitím certifikovaných surovin do betonu a proto mají betonové ploty tak dobré vlastnosti, pevnost, tvrdost, odolnost proti povětrnostním vlivům,mrazu, vodě atd.

Jak manipulovat s betonovými ploty

Při manipulaci a převozu betonového plotu je nutné dodržet následující pravidla,aby nedošlo k poškození betonového plotu. Plotové dílce je nutno skladovat, přenášet a převážet pouze ve svislé poloze. Při skladování a převozu je nutné mít pevnou základnu pod deskou a musí být zabezpečená proti pohybu. Při přenášení desku uchopíme za boční strany,ne za ozdobné konce a stále udržujeme svislou polohu desky.

Jak montovat betonové ploty

  1. Vytyčení a vyměření trasy betonového oplocení a rozvržení umístění sloupků betonového plotu s ohledem na rozmanitost terénu. Středy děr jsou 205cm. Dále si pomocí kolíků vytyčíme směr a trasu,pomocí provázku zajistíme výšku plotu.
  2. Vyhloubíme výkopy pro uzasení sloupků podle jejich rozměru jak šířky tak i délky sloupku. Sloupek se usadí do hloubky dle zvolené výšky plotu. Poté sloupky usadíme a zajistíme v kolmé poloze a provedeme jejich zasypání zeminou pokud to okolnosti dovolí. Jinak doporučujeme jejich zabetonování.
  3. Nasuneme spodní dílce ( je možno použít pro ulehčení 2m dlouhou vodováhu, či jiný materiál v délce 2m, která nahradí desku) provedeme případné dorovnání sloupku a poté můžeme nasunout ostatní plotové dílce. V případě potřeby se může použít těsnící pěna,která vyrovná a zároveň zajistí desky proti pohybu. (Nebo cementové lepidlo běžně dostupné ve stavebninách)