Montáž svépomocí | Beves
Montáž svépomocí

Montáž svépomocí

Montáž betonových plotů svépomocí – Montážní manuál

Připravili jsme pro vás technický návod k montáži. Také vám rádi vše k návodu vysvětlíme. Postavení plotu není sice žádnou "raketovou vědou", je však určitě třeba počítat s fyzickou a časovou náročností. V neposlední řadě je jistě nutná přítomnost "kutila", který si dokáže poradit s betonováním a ovládá základní stavební techniky.

Postup je shrnut do následujících kroků:

  • Manipulace s betonovým plotem
  • Zaměření terénu
  • Výpočet potřebného materiálu
  • Vytyčení trasy plotu
  • Hloubení děr
  • Osazení sloupků
  • Nasouvání desek

0. Manipulace s betonovým plotem

Při manipulaci a převozu betonového plotu je nutné dodržet následující pravidlo, aby nedošlo k poškození výrobku (dva obrázky za tisíc slov): Betonové desky přenášet nastojato  

1. Zaměření terénu

Jako první se rozhodněte, odkud a kam povede plot. Při výběru je nutné zohlednit právní ustanovení týkající se staveb. Vyznačte si kolíky začátek a konec plotu, pokud se Váš plot skládá z více úseků navazujících na sebe v přibližně pravém úhlu, označte si i tyto rohy, pokud plot chcete realizovat do oblouku, vyznačte si body umístění jednotlivých průběžných sloupků (viz bod 4. Hloubení děr). Pokud plot povede po rovině, následně vyměřte vzdálenosti mezi jednotlivými kolíky a tyto vzdálenosti si zapište. V případě, že plot nepovede po rovině, ale bude klesat, resp. stoupat do svahu, je třeba vyměřit převýšení pozemku, na kterém povede plot. K měření lze použít hadicovou vodováhu, v případě, že je převýšení příliš velké, případně stoupání je nepravidelné, nebo délka plotu přesahuje délku vodováhy, rozdělte svah na menší úseky a změřte ty.  

2. Výpočet potřebného materiálu

Z naměřených hodnot vypočítejte počet segmentů plotu (info: segment obsahuje 1 sloupek a desky). Počet segmentů úseku na rovině vypočítáte snadno:  V případě svahu budete muset délku úseku nejprve spočítat pomocí Pythagorovy věty:  Výsledné číslo ještě zaokrouhlete na celé číslo směrem nahoru a máte počet segmentů. Potřebný materiál se počítá jednoduše:   * V případě segmentů, kde nejsou pouze rovné desky (ale i např. rádiusové, nebo soklové desky) vypočítáme počty různých desek zvlášť. Tento výpočet proveďte pro každý úsek plotu.

Následně spočítejte počty koncových a rohových sloupků – pro každé zakončení úseku počítejte koncový sloupek a pro střet dvou úseků v pravém úhlu počítejte rohový sloupek. Rohové sloupky vzhledem k hmotnosti pro plot 2,5 m nenabízíme, počítejte proto místo jednoho rohového sloupku dva koncové sloupky.

V případě, že Vám počet segmentů vynásobený osovou vzdáleností vychází déle než plánovaná délka úseku plotu, desky lze seříznout na požadovanou délku karbobruskou. Rovněž lze seříznout i sloupky.

3. Vytyčení trasy plotu

Podél každého celého úseku plotu napněte lanko, které Vám zaručí, že plot bude v jedné linii. Lanko by mělo být umístěno tak, že lícuje s přední stranou plotu, přesněji řečeno s přední stranou sloupků. Pokud stavíte plot do oblouku (půdorysně), lanko pravděpodobně nebudete potřebovat.

4. Hloubení děr

Sloupky se standardně osazují na osovou vzdálenost u hladkých sloupků 2,05 m, u vzorovaných sloupků 2,07 m (viz bod 5. Osazení sloupků). Díra se hloubí do hloubky rovnající se délce části sloupku na které není drážka. Tato délka je proměnlivá podle výšky plotu:

Na sloupek pro plot 1,5 m je přesah bez drážky 70 cm (celková délka sloupku 220 cm), tudíž je třeba vykopat díru alespoň 70 cm.

Na sloupek pro plot 2,0 m je přesah bez drážky 75 cm (celková délka sloupku 275 cm), tedy je třeba vykopat díru alespoň 75 cm.

Na sloupek pro plot 2,5 m je přesah bez drážky 90 cm (celková délka sloupku 340 cm), tudíž je třeba vykopat díru alespoň 90 cm.

Ideální je udělat pod sloupkem v díře betonové lůžko, takže díru vykopejte o pár centimetrů hlubší, betonový sloupek se Vám bude lépe osazovat do hladiny vypočtené pro daný segment (nulové pro rovný terén, odskočené pro stavbu plotu do svahu).

Díra by měla mít v průměru 30–50 cm šířku, záleží na podloží, do kterého sloupky osazujete. Pro většinu realizací postačí průměr díry cca. 40 cm, pro skalnaté podloží cca. 30 cm a pro kyprou půdu například po navážce zeminy je lepší přidat 5–10 centimetrů šířky pro jistotu.

5. Osazení sloupků

Ideální je začít s montáží plotu od konce, popřípadě z rohu. Vyhlubte díru, naházejte malé množství betonu jako betonové lůžko a osaďte první sloupek. Dbejte na to, aby:

spodní hrana drážky byla na úrovni zvolené hladiny pro daný segment,

sloupek byl z podélné i příčné strany ve váze a

jedna strana sloupku byla rovnoběžně s nataženým lankem.

Zafixujte sloupek dalším betonem, ideální je, pokud vám asistuje druhá osoba, která vám sloupek podrží v nastavené váze. Při zasypávání betonem jej udusávejte a kontrolujte, zda sloupek neklesá, nestoupá, nebo se nenaklání do stran. Vyhlubte další díru na osovou vzdálenost (např. 2,05 m pro hladké sloupky, případně 2,07 m pro vzorované sloupky) a osaďte do ní další sloupek. Ideální postup je, pokud si předpřipravíte dřevěné desky o délce 2,01 m (po nasunutí betonové desky (viz bod 6. Nasouvání desek) Vám pak zůstane cca. 5 mm prostoru po každé straně betonové desky pro cementové lepidlo), kterou vložíte do drážky az druhé strany na ni přiložíte druhý osázený sloupek. Pokud dřevěné desky nechcete použít, budete potřebovat dvoumetrovou vodováhu. Vodováhou zkontrolujte, zda spodní hrany drážek sloupků jsou ve vodorovné váze, v případě, že ne, podusejte beton, aby Vám sloupek vystoupil kousek výše, nebo jej zatlačte hlouběji, dokud beton není vytvrzený.

Takto pokračujete po celé délce úseku. U posledního sloupku, pokud Vám vychází prostor na segment užší než dva metry, použijte kratší vodováhu, nebo odřízněte desku přibližné délky, kterou vložte do drážek a vodováhou vyvažte sloupek do hladiny.

Zrychlená varianta je, že místo dřevěné desky vložíte do drážek hned betonovou desku, která je natřena cementovým lepidlem (viz bod 6. Nasouvání desek), kterou zdola vypodložíte a vyrovnáte do roviny.

6. Nasouvání desek

Po osazení sloupků a vytvrzení betonu přichází fáze nasouvání betonových desek. U roviny to je jednoduché – desky nasouvejte po jedné do drážek. Každou desku situujte v drážce vzorem na kraj sloupku (v drážce je vůle) a zafixujte cementovým lepidlem (můžete fixovat až po nasunutí všech desek). Desku shora namažte cementovým lepidlem a nasuňte další desku. Použití cementového lepidla není nutné, ale výrazně jej doporučujeme, neboť plot tím získá monolitickou pevnost a ideální stížnost a roztažnost.

U svahu je nasouvání desek trošku komplikovanější – máte-li vytvořen odskok, je drážka na každé straně v jiné výšce. Co s tím? Jednoduchá pomoc – do betonové desky vyřízněte zub. Výšku zubu určíte jako podíl převýšení a počtu segmentů v daném úseku (nebo počtu odskoků, pokud neodskakujete každý segment, ale každý několik). Takže:

Protože deska je díky zubu položena v drážce níže, zůstane drážka v horní části obnažená, proto ji doporučujeme vyplnit cementovým lepidlem, získáte tak mnohem estetičtější vzhled.

Desky nasouvejte pomalu, určitě je nenechávejte z výšky spadnout do drážky, předejdete tím jejich případnému naštípnutí nebo jinému poškození.

Hotový plot můžete natřít fasádní barvou.

UPOZORNĚNÍ: Tento manuál je poskytován tak jak je, všechny postupy zde doporučené se mohou v závislosti na podmínkách změnit a vždy jejich použití je na osobním uvážení montážníka. Techniky zde popisované nejsou závazné a nejsou jediným postupem jak namontovat betonový plot. Autor nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené řízením se pokyny tohoto manuálu.